Kabe “Kisve” adı verilen, her yıl yeniden üretilen ve değiştirilen siyah bir örtüyle örtülür. Bu özel örtünün (Kisve) üretimi için Mekke de özel bir fabrika kurulmuştur. Üretim yaklaşık 17 milyon Riyal'e mal olmaktadır. Örtünün kumaşı 670 kilogram siyaha boyanmış gümüşten yapılır. Kumaşın üzerine işlenen Kuran ayetleri için yaklaşık 120 kg saf altın ve 50 kg gümüş kullanılır. Kumaşın toplam alanı 658 m²'dir.
Bir zamanlar Kisve’yi üretme ona nakış nakış iman ve şükür işleme vazifesi de atalarımızın, Osmanlı’nın. Kendini Hakim-ül Haremeyn değil Hadim-ül Haremeyn diye adlandıran hükümdarların, edeb ve hürmetinden dolayı etrafına yaptırdığı binaların Kabe’den uzun olmadığı bir zamandı...