D e u t s c h   English

 
0
0
0
0
Sultan III. Mustafa HanSultan III. Mustafa Han
Babası : Sultan III. Ahmed
Annesi : Mihrimah Sultan
Doğduğu Tarih : 28 Ocak 1717
Padişah Olduğu Tarih : 30 Ekim 1757
Ölümü : 21 Ocak 1774

III. Ahmed’in 1717 yılında Emine Mihrişah Sultân’dan dünyaya gelen oğludur. Laleli Camiinin bânisi olan III. Mustafa, Ekim 1756 yılında III. Osman’ın vefatı üzerine Osmanlı tahtına oturmuş ve 1769 tarihinden itibaren de Gâzi ünvanını kullanmıştır. Müneccimlik ve ilm-i nücûma aşırı bir ilgisi olduğu söylenmektedir. Şâir, hattât ve âlim bir padişah olan III. Mustafa, sadrazamı Koca Râgıb Paşa olması hasebiyle, saltanatının ilk on yılını huzur içinde devam ettirmiştir. Râgıb Paşa, akıllı bir vezirdir ve Padişahın harp ilanı arzularını 6 yıl boyunca dirâyetle reddetmiştir. 1757’de son cülûs bahşişini veren ve daha sonra bu âdeti ortadan kaldıran III. Mustafa, devlet hayatındaki problemleri ıslaha meyilli, malî konularda hassâstır. Süveyş Kanalını açmayı düşünen devlet adamlarındandır. Kapıkulu Ocaklarını rahatsız etmeden bazı reformlar yapmaya çalışmış; piyadeye dokunmadan topçu ve bahriye subayları yetiştiren Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn ve Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn’u kurmuştur. 22 Mayıs 1766 yılında büyük İstanbul depremi onun zamanında olmuştur. Avrupa’da iktidar depremleri olurken, Osmanlı Devleti bu depremlerden etkilenmemiştir.

Rusların andlaşmalara aykırı olarak Polonya’ya asker sokması, Fransızların teşvik etmesi ve Padişah’ın savaşa meyilli olması, Ekim 1768’de Rusya’ya karşı harp ilan edilmesine sebep olmuştur. Çariçe II. Katerina komutasındaki Rus orduları, önce Kırım Han’ı Giray Han’ın darbelerine maruz kalmışlar ise de, Osmanlı ordusunun tecrübesiz ve hazırlıksız olması hasebiyle, 1769 son baharında Polonya’nın kapısı olan Hotin’i teslim almışlardır.

Karadeniz Osmanlı Gölü olması sebebiyle Fin Körfezinden Akdeniz yoluyla sürpriz bir şekilde Mora’ya Rumlarla birlikte asker çıkaran Ruslar, 1770 Nisan’ında perişan edildiler; ancak Baltık Filosu ile Ege’ye yönelen Rus kuvvetleri Temmuz 1770’de Koyun Adaları açıklarında Osmanlı gemilerine karşı büyük kayıplar vererek çekildi; sonra da Çeşme Limanında Osmanlı gemilerine baskın düzenleyerek çok büyük kayıp verdirdiler. Avrupa’da büyük akisler uyandıran Çeşme Baskınının intikamı Cezayirli Hasan Paşa tarafından alındı.

İşte Osmanlı Devleti’nin asırlardır, yani en az 1453 yılından beri dünyada tek süper güç olarak hayatını devam ettirmesi, bundan sonra meydana gelecek olaylarla sona erdi. Çünkü Kont Romanzov komutasındaki Rus kara askerleri Boğdan’ın Kartal (Larga) denilen bir mevkiinde Sadrazam İvaz-zâde Halil Paşa’yı Ağustos 1770 yılında mağlup ediyor ve Bender Rusların eline geçiyordu. Rusya bununla da kalmadı ve Kırım’ın kapısı olan Orkapı’yı kuşattı. Çariçe, Osmanlı Devleti’nden ayrılırsa bağımsız bir devlet olarak kabul edeceğini söyleyerek Kırım’ı ikiye böldü ve Kırım Rus işgaline mecburen boyun eğdi (Temmuz 1771). Artık Osmanlı Devleti dünyanın 1. Devleti olma özelliğini kaybetmişti. 1771 yılı içinde Ruslar Eflak’i yani Romanya’yı işgal ettier. Arkasından Dobruca’dan Bulgaristan’a giren Rusların bu ilerlemeleri, açtığı harp sebebiyle devletin başına büyük felâketlerin gelmesine sebep olduğunu düşünen Padişah’ı zora soktu ve sıkıntılar içinde nüzûl hastalığına tutularak vefât etti (Ocak 1774). Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemini başlatan Kaynarca Andlaşması, III. Mustafa’nın vefâtından sonra I. Abdülhamid devrinde imzalanacaktı.

ZEVCELERİ: 1- Ayn’ül-Hayât Baş Kadın Efendi. 2- Mihr-i Şâh Vâlide Sultân; Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi. 3- Rif‘at İkinci Kadın Efendi. 4- Ayşe Âdil-şah Üçüncü Kadın Efendi. 5- Fehîme Üçüncü Kadın Efendi. 6- Binnaz Üçüncü Kadın Efendi.
ÇOCUKLARI: 1-Şehzâde Mehmed. 2-Şehzâde Sultân Selim III. 3-Şah Sultân; 4- Beyhân Sultân; 5- Hatice Sultân; 6- Fatma Sultân; 7- Hatice Sultân; 8 - Hibetullüh Sultân; 9- Mihrimah Sultân; 10- Mihrişah Sultân .


Kaynak: Osmanlı Araştırmalar Vakfı
29.10.1757 Sultan III. Osman’ın ölümü.
30.10.1757 Sultan III. Mustafa’nın Padişah olması.
08.11.1757 Sultan Mustafa’nın törenle Eyüp Sultan’da kılıç kuşanması.
10.04.1760 Lâleli Camii’nin temel atma töreni.
24.12.1760 Şehzade Selim’in doğumu.
02.1763 Avrupa’da yedi yıl savaşlarının sona ermesi ve Paris barışı imzalanarak Fransa’nın İngiltere’ye bazı sömürgelerini vermesi.
Prusya Devleti, Osmanlı Devleti ile ittifak imzalama arayışları.

07.04.1763 Koca Ragıp Paşa’nın ölümü, Hamid Paşa’nın sadareti.
07.1763 Anadolu muhasebecisi Ahmed Resmi efendinin, Ortaelçi ünvanı ile Prusya Kralı II. Frederik’e gönderilmesi.
01.11.1763 Hamid Paşa’nın azli, Mustafa Paşa’nın sadareti.
09.03.1764 Lâleli Camii’nin açılışı.
28.03.1765 Mustafa Paşa’nın azli, Mehmed Paşa’nın ilk sadareti.
22.05.1766 Büyük İstanbul zelzelesi.
1768 Mehmed Paşa’nın azli, Silâhdar Mahir Paşa’nın sadareti.
04.10.1768 Rusya’nın anlaşmaları bozduğu, devlete bağlı olanları isyana teşvik ettiği için, toplanan Harp Meclisi’nde, Rusya üzerine Savaş kararı alınması.
08.10.1768 Lehistan’ı korumak için Rusya’ya sefer açılması.
20.10.1768 Mahir Paşa’nın azli, Mehmed Emin Paşa’nın sadareti.
12.11.1768 İngiltere’nin iki devlet arasında arabuluculuk teklifi.
31.01.1769 Kırım Hanı’nın Güney Rusya seferi.
27.03.1769 Veziriâzam’ın Rus seferine çıkmak üzere iken Padişah ve erkanının Davutpaşa ordugâhına gelmeleri.
01.05.1769 Ordu’nun Isakçı’ya varışı.
12.12.1769 İkinci Hotin başarısı.Veziriâzam’ın azli, Moldavancı Ali Paşa’nın sadareti.
09.09.1769 Ordu’nun Dinyester (Turla) Nehri’ni geçişi.
16.09.1769 Rusların Türk ordusunu kırmak için tertipledikleri köprü faciası.
21.09.1769 Hotin’in tahliyesi, Ruslar tarafından işgali.
12.12.1769 Ali Paşa’nın azli, Halil Paşa’nın sadareti.
09.04.1770 Mora Zaferi.
06.07.1770 Çeşme’de bulunan donanmanın, bir gece ani baskın ile Ruslar tarafından yakılması.
01.08.1770 Bender İsmail, Kıli, İbrahim ve Akkerman Kaleleri’nin kaybı.
22.10.1770 Limni’nin kurtuluşu.
25.10.1770 Halil Paşa’nın azli, Bosna Valisi Mehmed Paşa’nın sadareti.
24.06.1771 Kırım’ın elden çıkması.
07.1771 Rusya’nın başarıları üzerine, İttifak isteyen Avusturya ile anlaşma imzalanması.
02.08.1771 Özü zaferi.
12.09.1771 Yerköyü zaferi ve Rusya’nın barış teklifi.
11.12.1771 Silâhdar Mehmed Paşa’nın azli, Muhsinzade Mehmed Paşa’nın ikinci sadareti.
30.05.1772 Rusya ile savaş durumuna son verilmesi.
07.1772 Lehistan’ın ilk taksimi.
09.11.1772 Bükreş Barış Konferansı’nın açılışı.
01.05.1773 Mısır’da Sultanlığını ilân eden asi Cin Ali Bey’in etkisiz kılınması. (Salihliye Muharebesi)
29.06.1773 Silistre zaferi.
20.10.1773 Varna zaferi.
21.01.1774 III. Mustafa’nın ölümü.
I. Abdülhamid’in Padişah olması.

0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   RAVDA Reklam Servisi   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
Sitemizde yayınlanan imzalı yazıların içeriğinden yazarları, forum ve yorumlardan ekleyen şahıslar sorumlu olup, kesinlikle sitemiz sorumlu değildir.
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.34858 saniyede açıldı   

Reklamlardan
RAVDA sitesi
hiçbir şekilde
sorumlu değildir.